Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

powstało w połowie XIX w. we Wrocławiu, w Polsce, w celu niesienia pomocy dziewczętom, znajdującym się w trudnej sytuacji, która często wiązała się z ogromnym zagrożeniem moralnym. Na przestrzeni lat misja Zgromadzenia rozszerzyła się o: pracę wychowawczą w przedszkolach i szkołach, służbę chorym w szpitalach, domach starców i domach opieki. Apostolat nasz rozwijamy także w krajach misyjnych: w Tanzanii i na Filipinach.