Duch wspólnoty

Nasze Zgromadzenie posiada rys duchowości maryjnej. Wsłuchujemy się w sugestię Maryi: „Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie!”(J 2,5)

Duchowość

Nasze Zgromadzenie posiada rys duchowości maryjnej. Od 150 lat realizujemy charyzmat gotowości radosnego służenia wzorującego się na postawie Maryi. Wsłuchujemy się w sugestię Maryi: „Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie!”(J 2,5) Pragniemy, razem z Maryją, błagać Ducha Św., by udzielał nam swoich darów, uzdalniając nas do apostolskiej gorliwości.
Reguła św. Augustyna jest dla nas pomocą w integrowaniu naszych działań i budowaniu wspólnoty. Główne myśli z Reguły św. Augustyna:
Miłujcie Boga
Miłujcie bliźnich
Bądźcie sercem i duszą  w Bogu
Wszystko niech będzie wspólne
Żyjcie ubogo ze względu na Chrystusa
Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania
Chwalcie Boga szczerym sercem
Utrzymujcie ciało we wstrzemięźliwości
Bądźcie wdzięczni za siostrzane upomnienia i rady
Dobro wspólne niech będzie ważniejsze, niż osobista korzyść
Bądźcie wytrwali w biedzie i niedostatku
Służcie chorym z troskliwą miłością
Bądźcie wrażliwi na potrzeby każdego
Żyjcie w zgodzie i przebaczajcie sobie wzajemnie
Bądźcie posłuszni z miłości do Boga
Służcie, kiedy powierza się wam jakiś urząd
Nawracajcie się, gdy popełnicie błąd
Zachowujcie tę Regułę w wolności

Charyzmat


Każda siostra stara się żyć i postępować zgodnie z duchem Ojca Założyciela, którego charyzmat troski o dziewczęta i kobiety pozostaje aktualny, pomimo zmieniających się warunków. On przez swą niezachwianą ufność w Bogu i niestrudzony zapał, uczy nas urzeczywistniać ducha prostej i radosnej służby na wzór Maryi.