Charyzmat

Każda siostra stara się żyć i postępować zgodnie z duchem Ojca Założyciela, którego charyzmat troski o dziewczęta i kobiety.

 Naszym głównym zadaniem apostolskim jest razem z Maryją kształtować w sobie i w innych szacunek dla godności kobiety oraz wrażliwość na jej sprawy. Rozpoczynamy od siebie, przez nasze wspólnoty aż do każdej z dziewcząt i kobiet, do których jesteśmy posłane.

„Żyjcie w jedności i miłości. Czyńcie miłosierdzie. Pomóżcie ratować dusze, które stanęły nad przepaścią…” Sługa Boży Ks. Jan Schneider.

„Swoje pierwsze zadanie Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej widzi w służbie młodzieży żeńskiej i kobietom, aby im pomagać w urzeczywistnianiu chrześcijańskiego życia w miłości.” Z Konstytucji.

W każdym miejscu pracy, modlitwy i cierpienia otwieramy oczy i serca na sprawy kobiet. Poszukujemy sposobów rozumienia, pomocy, towarzyszenia.