Stowarzyszenie "PoMoc"


Misją Stowarzyszenia jest:

Kompleksowa pomoc kobiecie w sytuacji kryzysowej poprzez:
- zapewnienie bezpiecznego schronienia,
- towarzyszenie w procesie rozwoju osobistego,
- działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie przemocy, handlu ludźmi i przymuszonej prostytucji. 

Leave your comments

Comments

  • No comments found