W Centrum Serca Wolontariatu

Otwarty konkurs ofert na promocję i organizację wolontariatu - podpisanie umów

200.000 zł trafiło właśnie w najlepsze ręce, do organizacji pozarządowych - na profesjonalizację oraz upowszechnianie idei wolontariatu na Opolszczyźnie!

Właśnie do nas!

Kochani!

Czas STRAT. Zaczynamy nasz nowy projekt. 

Co chcemy osiągnąć?

Zadaniem, jakie chcemy podjąć w ramach działań tego projektu, to stworzenie przestrzeni, miejsca przeznaczonego w naszej Placówce wyłącznie tylko dla obecnych i nowych wolontariuszy. Jest to większa sala wyposażana w gry młodzieżowe typu bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, cymbergaj, darty. Sala ta już istnieje i jest do dyspozycji dla podopiecznych Placówki, z tym, iż chcemy ją wyłączyć jedynie dla wolontariuszy i dołączyć dla niej pomieszczenie obok, które służyłoby jako przestrzeń prywatna wolontariuszy. Miejsce, gdzie młodzi Wolontariusze mogliby odpocząć, spotkać się ze sobą wzajemnie, obejrzeć film i napić się kawy. Przestrzeń ta, to wyraz potrzeb, o jakich mówią nam obecni wolontariusze naszej Placówki. To miejsce, w myśl tytułu naszego projektu "W centrum serca wolontariatu". Serce dla Wolontariuszy, które będzie biło ciepłem i atmosferą przyjaźni oraz przyjęcia, które stworzymy dla Wolontariuszy także jako nagroda za ich pomoc i pracę. Miejsce, które służyłoby także jako bezpieczna przystań i mądre i kreatywne spędzenie czasu wolnego dla młodych wolontariuszy Gminy Branice. Miejsce, które by równało szanse młodych osób Gminy Branice. Mała ilość takich miejsc na terenach wiejskich może spowodować wzrost zaniedbań wobec małoletnich, wzrost przemocy i wykroczeń, wzrost demoralizacji małoletnich. A temu chcemy przeciwdziałać realizując ten projekt. 

I trzecim zadaniem jakim chcemy podjąć w działaniach związanych w tym projekcie to stworzenie miejsca i przestrzeni do wymiany doświadczeń w pracy wolontarnej obecnych wolontariuszy, a nowych, którzy podejmą się tego zadania we współpracy ze Szkołą Podstawową w Branicach oraz Placówką "Cegiełka" w Opolu. Wykorzystując utworzone miejsce dla wolontariuszy w naszej Placówce chcemy, aby służyło ono wymianie myśli i doświadczeń pomiędzy wolontariuszami. Szczególnie wolontariuszami, z których pracy i pomoc korzystamy w drugiej naszej Placówce "Cegiełka" w Opolu. Doświadczenie ich pracy w przestrzeni miejskich warunków dużego Miasta Opole może być inspiracją i kopalnią wiedzy dla naszych wolontariuszy z małej, wiejskiej miejscowości Branice. Spotkania takie byłyby integralna częścią tego projektu i miałyby wymiar także wojewódzki. 

Leave your comments

Comments

  • No comments found