Oficjalne zatwierdzenie

Dn. 8 grudnia 1854r. ogłoszono dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W tym samym czasie Założyciel poświęcił stowarzyszenie nazywając je Stowarzyszeniem Najświętszej Maryi Panny, coteż, po zatwierdzeniu Konstytucji przez ówczesnego biskupa Wrocławia, przyjęto jako początek powstania Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. W roku 1897 papież Leon XIII ostatecznie zatwierdził istniejącą Kongregację, przyznając jej prawa papieskie dekretem zwanym Decretum Laudis. Ostatecznego zapisu prawnego dokonał Papież Pius XI w 1932 r.