Zakres działania apostolskiego

W ciągu swojej 150-letniej historii Zgromadzenie rozszerzyło zakres działania apostolskiego oraz objęło swoim zasięgiem nowe terytoria. Jesteśmy dla tych najsłabszych i tych zepchniętych na margines społeczny: staramy się chronić dziewczęta przed prostytucją i otaczamy opieką kobiety doświadczające przemocy. Chcemy także uczestniczyć w wychowaniu młodzieży, dlatego prowadzimy internaty i  bursy. Opieka nad chorymi i starszymi jest również przedmiotem naszego apostolstwa. Praca w szpitalach, domach starców, hospicjach oraz ośrodkach dla niepełnosprawnych jest ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza dzisiaj, kiedy takich ludzi uważa się za bezużytecznych. Praca z dziećmi w przedszkolach, domach dziecka i katechizacja w szkole stawia przed nami szerokie pole oddziaływania na ich wychowanie, a młodzież może u nas otrzymać przygotowanie do pielęgnacji chorych. Nie można też pominąć zaangażowania społecznego sióstr w doraźną pomoc bezdomnym. Kuchnie dla ubogich i pomoc emigrantom są także naszym wkładem w walkę z biedą. We wszystkich rodzajach działalności dużą wagę przywiązujemy do duszpasterstwa, jak np. nauki religii, rekolekcji itp.