Założyciel - ks. Jan Schneider

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej zostało powołane do życia we Wrocławiu, dzięki inicjatywie Ks. Jana Schneidera. Należał on do osób, które angażując się społecznie, chciały w wymierny sposób zapobiegać narastającym ciągle problemom systemu sprzyjającego deprawacji słabych. Przykładem dla niego byli współcześni mu: Adolf Kolping w Kolonii, Eduard Mueller w Berlinie, czy też Wilhelm Ketteler w Mainz .

Ks. Schneider pochodził z Mieszkowic na Śląsku; urodził się dn.11 stycznia 1824r. w ubogiej rolniczej rodzinie. Po tym, jak proboszcz parafii umożliwił mu ukończenie Gimnazjum w Nysie, Jan Schneider zapragnął zostać kapłanem, co też po ukończeniu studiów teologicznych we Wrocławiu zostało uwieńczone otrzymaniem święceń kapłańskich.Jego społeczna otwartość i wrażliwość na biedę sprawiły, że biskup powierzył mu zadanie utworzenia stowarzyszenia, które troszczyłoby się o dziewczęta, często bardzo młode i niedoświadczone, zagrożone przemocą i nagabywaniem do uprawiania prostytucji. Założone przez niego Stowarzyszenie Najświętszej Maryi Panny rozwinęło się z czasem w Zgromadzenie zakonne Sióstr Maryi Niepokalanej.

Wysokie wymagania, jakie stawiał przed siostrami i współpracownikami oraz niestabilna wciąż sytuacja stowarzyszenia wprowadzała w malutką wspólnotę wiele niepewności. Jednak w cudowny sposób, jeszcze przed śmiercią Ks.Schneidera tj. 7.12.1876 r. Stowarzyszenie otrzymało pozwolenie władz na kontynuowanie działalności, co uchroniło je przed kasatą w okresie Kulturkampfu.

Założyciel pozostawił wspólnotę składającą się zaledwie z 9 sióstr i z tych oto skromnych początków zrodziło się nasze Zgromadzenie. Ojciec Założyciel musiał pokonać wiele trudności. Znosząc oszczerstwa i niewdzięczność z heroiczną miłością nie pozwolił się nigdy zniechęcić. Jego życie było naznaczone ogromną prostotą, ubóstwem, a przede wszystkim niezachwianym zaufaniem Bogu. Jego testament – obietnicę: „ Zawsze będę przy was” odczuwamy wyraźnie pop dziś dzień. Dn. 16  maja 2001 r. we Wrocławiu rozpoczął się proces beatyfikacyjny naszego Ojca Założyciela, Sługi Bożego ks. Jana Schneidera.