Siostra M. Dulcissima Hoffmann

Dnia 18 lutego 1999r. w diecezji Katowice rozpoczął się proces beatyfikacyjny naszej siostry Dulcissumy , Heleny Hoffmann – Sługi Bożej.

Urodziła się 07 lutego 1910 r. w Zgodzie na Śląsku, gdzie też poznała siostry Maryi Niepokalanej i postanowiła wstąpić do Zgromadzenia. Pokonując pewne trudności ostatecznie w roku 1928 została przyjęta do Kandydatury we Wrocławiu. Wkrótce zaczęły się u niej pojawiać oznaki poważnej choroby, która w zasadzie dyskwalifikowała ją od kontynuowania życia zakonnego, lecz mimo obowiązujących przepisów przełożona generalna postanowiła dopuścić ją do obłóczyn. Siostra Dulcissima z pełną świadomością przyjmowała cierpienia, ofiarując je za Zgromadzenie. Po licznych badaniach postawiono diagnozę: był to rak mózgu i nikt nie chciał się w tamtym czasie podjąć operacji. Prognozy były także nieobiecujące. Życiu siostry Dulcissimy towarzyszyły liczne objawienia. Już w dzieciństwie ukazywała się jej św. Teresa z Lisieux, która była jej przewodnikiem w życiu duchowym.

18 kwietnia 1932 r. złożyła swoje pierwsze, a trzy lata później wieczyste śluby. Jej dolegliwości nie ustąpiły, lecz nasilały się dodając nowych cierpień, co doprowadziło do śmierci, dn.18 kwietnia 1936 r. w Brzeziu nad Odrą.Miejscowa ludność czciła ją od początku jako świętą, a liczne uzdrowienia, które miały miejsce za życia, jak też po jej śmierci przypisywano niezachwianie wstawiennictwu tej młodziutkiej siostry. Siostra Dulcissima otoczona pobożnością wiernych  czczona jest jako „Oblubienica krzyża”.