II Europejskie Zgromadzenie Renate

"Koniec handlu ludźmi zaczyna się od nas“. Pod takim hasłem odbywało się II Europejskie Zgromadzenie RENATE (Religious against human trafficking) w dniach 6-12 listopada 2016.

W spotkaniu brało udział ponad 130 osób z 27 krajów europejskich. Sieć Bakhita i Polska były reprezentowane przez cztery osoby, w tym dwie siostry z naszego zgromadzenia. Podczas tego intensywnego tygodnia miało miejsce wiele konferencji ukazujących problem współczesnego niewolnictwa w jego złożoności i wieloaspektowości; przewidziane zostały różnorakie warsztaty związane z problem prostytucji, przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i pomocą osobom pokrzywdzonym. Ważnym był też czas dzielenia wiedzy, doświadczeń oraz praktycznych umiejętności zarówno przez zaproszonych gości jak i pomiędzy samymi uczestnikami zgromadzenia. Dyskusjom i poszukiwaniom towarzyszyły refleksje teologiczne oraz wspólna modlitwa. Kulminacyjnym punktem spotkania było wypracowanie wspólnego programu współpracy i działania Europejskiej Sieci RENATE na najbliższe pięć lat. Niewątpliwie czasem szczególnym była audiencja na Watykanie i spotkanie z Papieżem Franciszkiem.

Oprócz wysłuchanego przemówienia była też możliwość osobistego spotkania Ojca Świętego i wymiany kilku zdań. Jego Osoba i słowa stanowiły dla wszystkich zebranych wielkie wsparcie i nowy zapał, by nie ustawać w służbie narażonym i pokrzywdzonym w wyniku handlu ludźmi, którzy potrzebują przejęcia się ich losem, konkretnej pomocy i modlitewnej troski.“Koniec handlu ludźmi zaczyna się od nas“. Pod takim hasłem odbywało się II Europejskie Zgromadzenie RENATE (Religious against human trafficking) w dniach 6-12 listopada 2016 W spotkaniu brało udział ponad 130 osób z 27 krajów europejskich. Sieć Bakhita i Polska były reprezentowane przez cztery osoby, w tym dwie siostry z naszego zgromadzenia.

Podczas tego intensywnego tygodnia miało miejsce wiele konferencji ukazujących problem współczesnego niewolnictwa w jego złożoności i wieloaspektowości; przewidziane zostały różnorakie warsztaty związane z problem prostytucji, przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i pomocą osobom pokrzywdzonym. Ważnym był też czas dzielenia wiedzy, doświadczeń oraz praktycznych umiejętności zarówno przez zaproszonych gości jak i pomiędzy samymi uczestnikami zgromadzenia. Dyskusjom i poszukiwaniom towarzyszyły refleksje teologiczne oraz wspólna modlitwa. Kulminacyjnym punktem spotkania było wypracowanie wspólnego programu współpracy i działania Europejskiej Sieci RENATE na najbliższe pięć lat. Niewątpliwie czasem szczególnym była audiencja na Watykanie i spotkanie z Papieżem Franciszkiem.

Oprócz wysłuchanego przemówienia była też możliwość osobistego spotkania Ojca Świętego i wymiany kilku zdań. Jego Osoba i słowa stanowiły dla wszystkich zebranych wielkie wsparcie i nowy zapał, by nie ustawać w służbie narażonym i pokrzywdzonym w wyniku handlu ludźmi, którzy potrzebują przejęcia się ich losem, konkretnej pomocy i modlitewnej troski.

Leave your comments

Comments

  • Guest (Nancy Phillips)

    The works by Mr. Lewis have always attracted me with their topicality, and his civic stand is the reason why I became a specialist in ecology. I am glad that his ideas will be used to change the situation of environment protection in our world.

    0 Short URL:
  • Guest (Russell Hughes)

    I do not support Jerry C. Lewis in everything he does, but his latest ideas and initiatives are really worthy ones. I hope they can be implemented in the world's governmental acts without any difficulties. The issue of climate regulation and environmental protection is now the most critical one.

    0 Short URL: