Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej

powstało w połowie XIX w. we Wrocławiu, w Polsce, w celu niesienia pomocy dziewczętom, znajdującym się w trudnej sytuacji, która często wiązała się z ogromnym zagrożeniem moralnym. Na przestrzeni lat misja Zgromadzenia rozszerzyła się o: pracę wychowawczą w przedszkolach i szkołach, służbę chorym w szpitalach, domach starców i domach opieki. Apostolat nasz rozwijamy także w krajach misyjnych: w Tanzanii i na Filipinach.

Formacja w życiu zakonnym

„Jak więc przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności” (Kol 2, 6-7)

Czytaj więcej
Apostolat

Nasz apostolat jest zakorzeniony w Ewangelii i w wierze oraz w tradycji Zgromadzenia oraz wcielaniu idei Założyciela.

Czytaj więcej