Rodzisz się Panie, by niebo dać ludziom, a jako człowiek jednym z nas się stałeś. Oświeć umysły i serca pociągnij więzią miłości

Kochani przeżywając tajemnicę Wcielenia spoglądajmy z wdzięcznością na Tego, który stał się jednym z nas, by dać nam niebo, by dać nam miłość, by dać nam Siebie. Patrzmy z wdzięcznością na Jezusowe narodziny: te w grocie betlejemskiej i te w naszym codziennym życiu . Niech Jezus rodzi się w nas i wypełnia Sobą, Swoją obecnością, nasze modlitwy i prace, myśli i pragnienia, wybory i decyzje, słowa. W każdym spotkaniu z Bogiem i bliźnim, ufnie wołajmy: „oświeć umysły i serca pociągnij więzią miłości." W tym wszystkim co jest naszą radością i naszym smutkiem, naszym szczęściem i naszym cierpieniem niech będzie Boże Narodzenie.
Z modlitwą i świątecznym pozdrowieniem
Siostra Justyna Wojcieszak
Przełożona Prowincjalna

ROK KONSTYTUCJI

„Drogie Siostry Ostatnia Kapitula Generalna zaproponowała przygotowanie i przeżycie w naszym Zgromadzeniu „Roku Konstytucji".Myślę, że nadszedł dobry moment, aby nadchodzący rok poświęcić na zgłębianie naszych przepisów zakonnych. Ten szczególny czas w naszym Zgromadzeniu oficjalnie rozpoczniemy 7 grudnia w rocznicę śmierci naszego Księdza Założyciela, który do końca swoich dni mocno zabiegał o zatwierdzenie naszych reguł zakonnych. Jemu nie dane było doczekać zatwierdzenia Konstytucji, ale przecież umierał przekonany, że tak właśnie będzie. Niech wspomnienie jego śmierci w tym roku, będzie też szczególnym dziękczynieniem za nasze prawo zakonne, dzięki któremu trwamy na drodze do Boga jako Siostry Maryi Niepokalanej. W nadchodzącym roku chciejmy również przeżyć wszystkie ważne dla nas święta właśnie w duchu ogłoszonego Roku”.

S.M. Sybilla Kołtan Przełożona Generalna

Koncert "Nie ma GO tu"

25 listopada odbył się koncert charytatywny zespołu „niemaGOtu” w Katowicach. Pomysłodawcą i organizatorem tej inicjatywy była siostra Anna i Barbara z Katowic prowadzące Stowarzyszenie dla kobiet "PO moc". Celem koncertu było wsparcie budowy Centrum św. Józefa.

"CHWAŁA PANA NIECH TRWA NA WIEKI!!! NIECH PAN SIĘ RADUJE Z DZIEŁ SWOICH!!!
Kochani, wczoraj doświadczyliśmy bardzo mocno obecnosci BOGA ON nas dotykał, przemieniał swoją miłością i naprawdę czyni to nieustannie! Z całego serca pragniemy podziękować całemu zespołowi #niemaGOtu za pełen Mocy DUCHA koncert uwielbienia i świadectwo wiary w Żywego BOGA - jesteście the best!👍💞 Kuba Blycharz - dzięki za serducho oddane DUCHOWI ŚWIĘTEMU - tak trzymaj! 🕊😍👍 Wszystkim Osobom zaangażow...anym w zorganizowanie tego pięknego wydarzenia i Tym, którzy razem z nami modlili się w intencji powstającego Centrum św. Józefa #budujemycosdobrego składamy najserdeczniejsze podziękowania😍😍😍Kochani, dziękujemy Wam wszystkim za piękne serca, otwarte na pomoc drugiemu człowiekowi😍😍😍Bo tylko Miłość, która jest O!SOBĄ pozwala doswiadczać prawdziwej radości i sensu istnienia! Jesteśmy ogromnie wzruszone i wdzięczne za dar wspólnoty modlitewnej, obecność, każdy gest dobroci, troski, wsparcia i ofiary. Wielu z Was składało w ofierze swój wdowi grosz, by pomóc w budowaniu Centrum św. Józefa - miejsca, w którym całe rodziny będą budować relacje i więzi, tak często spychane w ówczesnym swiecie na margines. Niech zatem nasza pokorna modlitwa za Was będzie wyrazem wdzięczności za wszelką dobroć i miłosierdzie, których doświadczyłyśmy z Waszej strony. KRÓLU NASZ I PANIE, przez ręce MARYI i ŚW. JÓZEFA oddajemy dziś Tobie nas samych i powstające Centrum św. Józefa📿🏩"

s. Anna Bałchan