Ośrodek interwencji kryzysowej "Nadzieja"

Zawsze jest wyjście.
Rodzaj pomocy, jej zakres i formy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb. Możliwa jest tylko jednorazowa konsultacja lub też dłuższy kontakt; porada lub terapia; wsparcie lub psychoedukacja.