„Aktywni ambasadorzy sąsiedztwa Polsko Czeskiego / Branice Krnów” realizacja przez "Ziarenko" projektu z FORUM POLSKO-CZESKIE NA RZECZ ZBLIŻENIA SPOŁECZEŃSTW, POGŁĘBIONEJ WSPÓŁPRACY I DOBREGO SĄSIEDZTWA 2018.

Ostatnie zdjęcie… zdjęcie które mówią o tym, że zakończył się nasz wspólny projekt Polsko Czeski. Od kwietnia tego roku do wczoraj realizowaliśmy projekt pod pięknym i ważnym tytułem będącego konsekwencją wygranego konkursu z FORUM POLSKO-CZESKIE NA RZECZ ZBLIŻENIA SPOŁECZEŃSTW, POGŁĘBIONEJ WSPÓŁPRACY I DOBREGO SĄSIEDZTWA 2018. Ufamy że to jedna początek naszej wspólnej drogi, która tak naprawdę do...piero przed nami. Ale już dziś chcemy z serca podziękować w pierwszej kolejności wszystkim dzieciom, które wzięły udział w projekcie. Ogromne podziękowania należą się Pani Veronice Kozlíková i Agnieszce Surma… bez Was nie ma mowy o jakiejkolwiek współpracy czy pracy. Dziękuję… Myślę, że taki dobre relacje zrodził też projekt pomiędzy nami a Rodzicami naszych dzieci za co również bardzo dziękuj. Panu Wójtowi Sebastianowi Baca … rekomendował nasz projekt w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i mam wrażenie, że bardzo nam kibicował… Wszystkim za wszystko z serca DZIĘKUJĘ…to był piękny czas… i tyle.

Rodzisz się Panie, by niebo dać ludziom, a jako człowiek jednym z nas się stałeś. Oświeć umysły i serca pociągnij więzią miłości

Kochani przeżywając tajemnicę Wcielenia spoglądajmy z wdzięcznością na Tego, który stał się jednym z nas, by dać nam niebo, by dać nam miłość, by dać nam Siebie. Patrzmy z wdzięcznością na Jezusowe narodziny: te w grocie betlejemskiej i te w naszym codziennym życiu . Niech Jezus rodzi się w nas i wypełnia Sobą, Swoją obecnością, nasze modlitwy i prace, myśli i pragnienia, wybory i decyzje, słowa. W każdym spotkaniu z Bogiem i bliźnim, ufnie wołajmy: „oświeć umysły i serca pociągnij więzią miłości." W tym wszystkim co jest naszą radością i naszym smutkiem, naszym szczęściem i naszym cierpieniem niech będzie Boże Narodzenie.
Z modlitwą i świątecznym pozdrowieniem
Siostra Justyna Wojcieszak
Przełożona Prowincjalna