Oświadczenie 2

Szanowni Państwo,

w kolejnym Domu Opieki prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej pojawiły się ogniska SARS-CoV-2.

  • W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Objazdowej wprowadzono ścisłą kwarantannę dla wszystkich pensjonariuszek. Podlegają jej także siostry zakonne i pracownicy, którzy wyrazili wolę poddania się izolacji na terenie Domu Opieki. Wszystkim zapewniono odpowiednie warunki bytowe. Do pomocy w domu skierowano siostry z innych placówek. Obowiązują podwyższone procedury bezpieczeństwa. 
  • Sytuacja w Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym w Piszkowicach, który jako pierwszy odkrył przypadki zakażeń, jest na tę chwilę opanowana. Wprowadzono system śluz oddzielających przestrzeń wyizolowaną dla zarażonych od przestrzeni czystej, uruchomiono także pion żywienia. Po kolejnej serii testów, liczba osób przebywających w kwarantannie spada. Siostry, pozostające do tej pory w izolacji wróciły do pracy po przeprowadzonych testach, które wykazały wynik negatywny. Zakład ma sukcesywnie zapełniany grafik opieki medycznej. Osoby zaangażowane w działający tam sztab kryzysowy obecnie wspierają doświadczeniem pozostałe domy.

Wszystkie wymienione placówki prowadzą opiekę nad dziećmi i osobami dorosłymi ze znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności, dodatkowo też z licznymi chorobami przewlekłymi występującymi równolegle. Oddanie osób pracujących dla ich dobra: opiekunów, personelu medycznego i rehabilitacyjnego zawsze było dla nas wzorcowe a w obecnej sytuacji ich poświęcenie i odpowiedzialność realizowane są w stopniu najwyższym.  Zdrowi kontynuują pracę z podopiecznymi a zarażeni deklarują gotowość jak najszybszego powrotu do swoich obowiązków po okresie kwarantanny.

Bezpieczeństwo ich samych oraz naszych podopiecznych pozostaje niezmiennie naszym priorytetem. Dla jego zapewnienia ściśle współpracujemy z wszelkimi agendami samorządowymi i państwowymi. 

O rozwoju sytuacji są Państwo na bieżąco informowani przez właściwe placówki Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz jednostki samorządowe nadzorujące naszą pracę.

Dziękujemy za słowa otuchy i wsparcia oraz za wszelką pomoc, której doświadczamy ze strony służb, instytucji i osób prywatnych.

Powierzamy się Państwa modlitwie.

S. Magdalena Zabłotna

Przełożona Prowincji

Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

Prowincja Polska

Oświadczenie - Piszkowice

Szanowni Państwo,

 W Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci w Piszkowicach, prowadzonym przez nasze Zgromadzenie, zdiagnozowano 5 pozytywnych przypadków zakażeń COVID-19. Zgromadzenie niezwłocznie poinformowało o tym fakcie Starostwo Powiatu Kłodzkiego, nadzorujące placówkę, oraz odpowiedni Oddział Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Obecnie, pod nadzorem Sanepidu, testy przechodzi 117 osób, przebywających na terenie ośrodka (podopieczni i załoga). Wszystkie osoby mające bezpośredni kontakt z zakażonymi pozostają w kwarantannie, bądź domowej, bądź w placówce.

Od momentu wprowadzenia rządowych obostrzeń związanych z pandemią, mając na względzie dobro podopiecznych, w zakładzie wprowadzono restrykcyjne procedury bezpieczeństwa, w tym ograniczono do minimum odwiedziny dzieci oraz spotkania z zewnętrznymi podmiotami. Zwiększono częstotliwość dezynfekcji miejsc opieki i zabaw oraz zaostrzono i tak wyśrubowane procedury, panujące na co dzień w ośrodku. Sytuacja ta nie uległa zmianie z chwilą luzowania obostrzeń przez rząd.

Z przeprowadzeniem kolejnej serii testów kontrolnych, którym wyrywkowo poddawani byli pracownicy Zakładu, zbiegło się odejście - po wieloletniej
i ciężkiej chorobie nowotworowej płuc - siostry Łucji Jakubowicz, Dyrektor Zakładu od 1985 roku. Mimo choroby, do końca kontynuowała swoją pracę.
To także ona pozyskała ostatnią transzę testów na wirusa SARS-CoV-2. Do końca najważniejsze było dla niej bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników ośrodka. 

Jest to także nasz najwyższy priorytet. Ściśle i stale współpracujemy
z wszelkimi agendami samorządowymi i państwowymi. O rozwoju sytuacji będziecie Państwo informowani przez właściwe placówki – Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Sanepid. 

Dziękujemy za słowa otuchy i wsparcia.

Powierzamy się Państwa modlitwie.

Przełożona Prowincji Polskiej

Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej 

SM Magdalena Zabłotna

 

Boża Miłość Miłosierna

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Pobrane z: https://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia/