W Sercu Kościoła...

"Zaufaj Bogu, On ma dla Ciebie lepszy plan”

Jeden telefon z zapytaniem: „Siostro, czy mogłabyś pomóc w zakładzie w Żernikach, gdzie są kobiety zarażone wirusem?”. Moja odpowiedź brzmi: „Tak, bardzo chętnie”.  Znam dom w Żernikach i pracowałam z dziećmi niepełnosprawnymi, więc sama praca mnie nie przerażała, jednak w głowie miałam myśli, w jaki sposób uda się poznać te panie, ich imiona i zatroszczyć się o nie? Kto jeszcze będzie pomagał? Czy będą pracownicy? Pomimo tych nurtujących mnie pytań miałam pokój w sercu i zarazem radość, że będę mogła pomóc oraz ufność, że Bóg zajmie się wszystkim.

Read more
Oświadczenie 2

Szanowni Państwo,

w kolejnym Domu Opieki prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej pojawiły się ogniska SARS-CoV-2.

  • W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Objazdowej wprowadzono ścisłą kwarantannę dla wszystkich pensjonariuszek. Podlegają jej także siostry zakonne i pracownicy, którzy wyrazili wolę poddania się izolacji na terenie Domu Opieki. Wszystkim zapewniono odpowiednie warunki bytowe. Do pomocy w domu skierowano siostry z innych placówek. Obowiązują podwyższone procedury bezpieczeństwa. 
  • Sytuacja w Zakładzie Leczniczo Opiekuńczym w Piszkowicach, który jako pierwszy odkrył przypadki zakażeń, jest na tę chwilę opanowana. Wprowadzono system śluz oddzielających przestrzeń wyizolowaną dla zarażonych od przestrzeni czystej, uruchomiono także pion żywienia. Po kolejnej serii testów, liczba osób przebywających w kwarantannie spada. Siostry, pozostające do tej pory w izolacji wróciły do pracy po przeprowadzonych testach, które wykazały wynik negatywny. Zakład ma sukcesywnie zapełniany grafik opieki medycznej. Osoby zaangażowane w działający tam sztab kryzysowy obecnie wspierają doświadczeniem pozostałe domy.

Wszystkie wymienione placówki prowadzą opiekę nad dziećmi i osobami dorosłymi ze znacznym i głębokim stopniem niepełnosprawności, dodatkowo też z licznymi chorobami przewlekłymi występującymi równolegle. Oddanie osób pracujących dla ich dobra: opiekunów, personelu medycznego i rehabilitacyjnego zawsze było dla nas wzorcowe a w obecnej sytuacji ich poświęcenie i odpowiedzialność realizowane są w stopniu najwyższym.  Zdrowi kontynuują pracę z podopiecznymi a zarażeni deklarują gotowość jak najszybszego powrotu do swoich obowiązków po okresie kwarantanny.

Bezpieczeństwo ich samych oraz naszych podopiecznych pozostaje niezmiennie naszym priorytetem. Dla jego zapewnienia ściśle współpracujemy z wszelkimi agendami samorządowymi i państwowymi. 

O rozwoju sytuacji są Państwo na bieżąco informowani przez właściwe placówki Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz jednostki samorządowe nadzorujące naszą pracę.

Dziękujemy za słowa otuchy i wsparcia oraz za wszelką pomoc, której doświadczamy ze strony służb, instytucji i osób prywatnych.

Powierzamy się Państwa modlitwie.

S. Magdalena Zabłotna

Przełożona Prowincji

Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

Prowincja Polska