Oświadczenie - Piszkowice

Szanowni Państwo,

 W Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym dla Dzieci w Piszkowicach, prowadzonym przez nasze Zgromadzenie, zdiagnozowano 5 pozytywnych przypadków zakażeń COVID-19. Zgromadzenie niezwłocznie poinformowało o tym fakcie Starostwo Powiatu Kłodzkiego, nadzorujące placówkę, oraz odpowiedni Oddział Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Obecnie, pod nadzorem Sanepidu, testy przechodzi 117 osób, przebywających na terenie ośrodka (podopieczni i załoga). Wszystkie osoby mające bezpośredni kontakt z zakażonymi pozostają w kwarantannie, bądź domowej, bądź w placówce.

Od momentu wprowadzenia rządowych obostrzeń związanych z pandemią, mając na względzie dobro podopiecznych, w zakładzie wprowadzono restrykcyjne procedury bezpieczeństwa, w tym ograniczono do minimum odwiedziny dzieci oraz spotkania z zewnętrznymi podmiotami. Zwiększono częstotliwość dezynfekcji miejsc opieki i zabaw oraz zaostrzono i tak wyśrubowane procedury, panujące na co dzień w ośrodku. Sytuacja ta nie uległa zmianie z chwilą luzowania obostrzeń przez rząd.

Z przeprowadzeniem kolejnej serii testów kontrolnych, którym wyrywkowo poddawani byli pracownicy Zakładu, zbiegło się odejście - po wieloletniej
i ciężkiej chorobie nowotworowej płuc - siostry Łucji Jakubowicz, Dyrektor Zakładu od 1985 roku. Mimo choroby, do końca kontynuowała swoją pracę.
To także ona pozyskała ostatnią transzę testów na wirusa SARS-CoV-2. Do końca najważniejsze było dla niej bezpieczeństwo podopiecznych i pracowników ośrodka. 

Jest to także nasz najwyższy priorytet. Ściśle i stale współpracujemy
z wszelkimi agendami samorządowymi i państwowymi. O rozwoju sytuacji będziecie Państwo informowani przez właściwe placówki – Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Sanepid. 

Dziękujemy za słowa otuchy i wsparcia.

Powierzamy się Państwa modlitwie.

Przełożona Prowincji Polskiej

Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej 

SM Magdalena Zabłotna

 

Boża Miłość Miłosierna

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Pobrane z: https://www.faustyna.pl/zmbm/swieto-milosierdzia/