Ośrodek interwencji kryzysowej "Nadzieja"

Zawsze jest wyjście.
Rodzaj pomocy, jej zakres i formy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb. Możliwa jest tylko jednorazowa konsultacja lub też dłuższy kontakt; porada lub terapia; wsparcie lub psychoedukacja.

Stowarzyszenie "PoMoc"


Misją Stowarzyszenia jest:

Kompleksowa pomoc kobiecie w sytuacji kryzysowej poprzez:
- zapewnienie bezpiecznego schronienia,
- towarzyszenie w procesie rozwoju osobistego,
- działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie przemocy, handlu ludźmi i przymuszonej prostytucji.