NOWOŚĆ!!!
NOWOŚĆ!!!
Integrując się ze środowiskiem lokalnym przy współpracy ze świetlicą środowiskową ZIARENKO od marca rozpoczną się zajęcia dla naszych przedszkolaków w Sali doświadczania świata SDŚ czyli polisensoryczna terapia metodą SNOEZELEN . Ma ona na celu pobudzać zmysły powodując osiągnięcie konkretnych efektów terapeutycznych.
Równolegle będą prowadzone bogate zajęcia gimnastyczne.
Zajęcia powadzone będą raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej
z zachowaniem procedury sanitarnej.
Dyrektor Katolickiego Żłobka i Przedszkola,
s. Aneta Polak SMN