Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny w Domu św. Notburgi„Piosenka jest dobra na wszystko …” 

We wtorek, 8.03.2022 r. w naszym Domu pojawiły się gwiazdy polskiej estrady ☺ 

Panowie śpiewali i tańczyli dla Pań, Panie dla Panów. Okazało się, że mamy wiele ukrytych talentów zarówno wśród Mieszkańców jak i wśród Personelu. Dużo radości sprawiły wszystkim życzenia i wesołe wierszyki skierowane do kobiet i mężczyzn. Co chwilę rozbrzmiewały głośne brawa dla wykonawców, którzy byli bardzo zadowoleni, że wielodniowe próby przyniosły zamierzone efekty i wszyscy dobrze się bawili.
Program artystyczny powstał dzięki wspólnemu wysiłkowi pracowników kulturalno-oświatowych, terapeutek zajęciowych oraz Mieszkańców.

NOWOŚĆ!!!
NOWOŚĆ!!!
Integrując się ze środowiskiem lokalnym przy współpracy ze świetlicą środowiskową ZIARENKO od marca rozpoczną się zajęcia dla naszych przedszkolaków w Sali doświadczania świata SDŚ czyli polisensoryczna terapia metodą SNOEZELEN . Ma ona na celu pobudzać zmysły powodując osiągnięcie konkretnych efektów terapeutycznych.
Równolegle będą prowadzone bogate zajęcia gimnastyczne.
Zajęcia powadzone będą raz w tygodniu dla każdej grupy wiekowej
z zachowaniem procedury sanitarnej.
Dyrektor Katolickiego Żłobka i Przedszkola,
s. Aneta Polak SMN