ROK KONSTYTUCJI

„Drogie Siostry Ostatnia Kapitula Generalna zaproponowała przygotowanie i przeżycie w naszym Zgromadzeniu „Roku Konstytucji".Myślę, że nadszedł dobry moment, aby nadchodzący rok poświęcić na zgłębianie naszych przepisów zakonnych. Ten szczególny czas w naszym Zgromadzeniu oficjalnie rozpoczniemy 7 grudnia w rocznicę śmierci naszego Księdza Założyciela, który do końca swoich dni mocno zabiegał o zatwierdzenie naszych reguł zakonnych. Jemu nie dane było doczekać zatwierdzenia Konstytucji, ale przecież umierał przekonany, że tak właśnie będzie. Niech wspomnienie jego śmierci w tym roku, będzie też szczególnym dziękczynieniem za nasze prawo zakonne, dzięki któremu trwamy na drodze do Boga jako Siostry Maryi Niepokalanej. W nadchodzącym roku chciejmy również przeżyć wszystkie ważne dla nas święta właśnie w duchu ogłoszonego Roku”.

S.M. Sybilla Kołtan Przełożona Generalna

Koncert "Nie ma GO tu"

25 listopada odbył się koncert charytatywny zespołu „niemaGOtu” w Katowicach. Pomysłodawcą i organizatorem tej inicjatywy była siostra Anna i Barbara z Katowic prowadzące Stowarzyszenie dla kobiet "PO moc". Celem koncertu było wsparcie budowy Centrum św. Józefa.

"CHWAŁA PANA NIECH TRWA NA WIEKI!!! NIECH PAN SIĘ RADUJE Z DZIEŁ SWOICH!!!
Kochani, wczoraj doświadczyliśmy bardzo mocno obecnosci BOGA ON nas dotykał, przemieniał swoją miłością i naprawdę czyni to nieustannie! Z całego serca pragniemy podziękować całemu zespołowi #niemaGOtu za pełen Mocy DUCHA koncert uwielbienia i świadectwo wiary w Żywego BOGA - jesteście the best!👍💞 Kuba Blycharz - dzięki za serducho oddane DUCHOWI ŚWIĘTEMU - tak trzymaj! 🕊😍👍 Wszystkim Osobom zaangażow...anym w zorganizowanie tego pięknego wydarzenia i Tym, którzy razem z nami modlili się w intencji powstającego Centrum św. Józefa #budujemycosdobrego składamy najserdeczniejsze podziękowania😍😍😍Kochani, dziękujemy Wam wszystkim za piękne serca, otwarte na pomoc drugiemu człowiekowi😍😍😍Bo tylko Miłość, która jest O!SOBĄ pozwala doswiadczać prawdziwej radości i sensu istnienia! Jesteśmy ogromnie wzruszone i wdzięczne za dar wspólnoty modlitewnej, obecność, każdy gest dobroci, troski, wsparcia i ofiary. Wielu z Was składało w ofierze swój wdowi grosz, by pomóc w budowaniu Centrum św. Józefa - miejsca, w którym całe rodziny będą budować relacje i więzi, tak często spychane w ówczesnym swiecie na margines. Niech zatem nasza pokorna modlitwa za Was będzie wyrazem wdzięczności za wszelką dobroć i miłosierdzie, których doświadczyłyśmy z Waszej strony. KRÓLU NASZ I PANIE, przez ręce MARYI i ŚW. JÓZEFA oddajemy dziś Tobie nas samych i powstające Centrum św. Józefa📿🏩"

s. Anna Bałchan

Przyjdź Panie...

Zbawiciel, na którego czekamy może przemienić nasze życie mocą Ducha Świętego, mocą miłości. Duch Święty wlewa bowiem do naszych serc miłość Boga, będącą niewyczerpalnym źródłem oczyszczenia, nowego życia i wolności.

Papiez Franciszek