Stowarzyszenie "PoMoc"


Misją Stowarzyszenia jest:

Kompleksowa pomoc kobiecie w sytuacji kryzysowej poprzez:
- zapewnienie bezpiecznego schronienia,
- towarzyszenie w procesie rozwoju osobistego,
- działania profilaktyczne i edukacyjne w zakresie przemocy, handlu ludźmi i przymuszonej prostytucji. 

Stowarzyszenia „Misja Dworcowa” im. ks. Jana Schneidera

Stowarzyszenia „Misja Dworcowa” im. ks. Jana Schneidera niesie pomoc młodym osobom, szczególnie dziewczętom dotkniętym kryzysem. Kryzysy może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, zawodu, wykształcenia czy sytuacji materialnej.
Zdążają się sytuacje, z którymi nie jesteś w stanie sama sobie poradzić. Nie masz dokąd pójść i nie masz z kim porozmawiać
Napisz, zadzwoń smileysmileysmiley
Nie bój się poprosić o pomoc!!! Zawsze jest jakieś rozwiązanie.

STOWARZYSZENIE IMMACULATA

W trosce o młodego człowieka

Podjętą misję realizujemy poprzez:
prowadzenie CEGIEŁKI – Placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu;
prowadzenie ZIARENKA – Placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego dla dzieci w Branicach
stawianie na rozwój geniuszu młodego człowieka tj. na cały jego potencjał i samodzielność,
prowadzenie zajęć specjalistycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych, oferując pomoc specjalistów;
organizowanie wyjazdów na kolonie letnie,
organizowanie w okresie wakacyjnym akcji Nieobozowe Lato, a w czasie ferii akcji Zima w Mieście,
przeprowadzanie akcji okolicznościowych: zabawa andrzejkowa, mikołajki, bal karnawałowy;
współpracę ze szkołami, wyższymi uczelniami, instytucjami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.